خانه / لیست قیمت انواع مدل های دوچرخه ثابت و الپتیکال

لیست قیمت انواع مدل های دوچرخه ثابت و الپتیکال

لیست قیمت انواع مدل های دوچرخه ثابت و الپتیکال در قسمت جدول زیر برای مشاهده توضیحات و راهنمایی لینک هر کدام را از جدول کپی کرده مراجعه نمایید.

ردیف
نام محصول
                        قیمت (ریال)
لینک راهنمایی و خرید محصولات
1

 9,400,000

https://merfkala.ir/vision-fitness-xf5815-space-skies-1/

2

 6,500,000

https://merfkala.ir/vision-fitness-u1502-stationary-bicycle-2/

3

 35,400,000

https://merfkala.ir/alpectine-prophet-pro-form-zle-500-3/

4

 12,600,000

https://merfkala.ir/tuner-fitness-t1550-4/

5

 دوچرخه ثابت Tuner fitness T1350

 10,500,000

*

www.irancnet.biz?rgm=20elm.ir&p_id=3640

6

 دوچرخه اسپینینگ فلکسی فیت مدل FlexiFit 4…

 16,060,000

www.irancnet.biz?rgm=20elm.ir&p_id=3591

7

 دوچرخه ثابت فلکسی فیت مدل FlexiFit F-230…

 12,010,000

www.irancnet.biz?rgm=20elm.ir&p_id=3590

8

 دوچرخه ثابت فلکسی فیت مدل FlexiFit F-210…

 11,200,000

www.irancnet.biz?rgm=20elm.ir&p_id=3589

9

 دوچرخه ثابت فلکسی فیت مدل FlexiFit F-130…

 8,300,000

 *

www.irancnet.biz?rgm=20elm.ir&p_id=3588

10

 دوچرخه ثابت فلکسی فیت FlexiFit F-115

 7,560,000

www.irancnet.biz?rgm=20elm.ir&p_id=3587

11

 دوچرخه ثابت فلکسی فیت مدل FlexiFit F-110…

 6,920,000

 *

www.irancnet.biz?rgm=20elm.ir&p_id=3586

12

 اسکی فضایی جی کی اکسر jkexer Nuwave 2137…

 19,400,000

www.irancnet.biz?rgm=20elm.ir&p_id=3558

13

 دوچرخه ثابت اسپینینگ جی کی اکسر jkexer f…

 26,000,000

www.irancnet.biz?rgm=20elm.ir&p_id=3527

 

15

 اسکی فضایی Tuner fitness T1600

 14,750,000

 *

www.irancnet.biz?rgm=20elm.ir&p_id=3488

16

 دوچرخه اسپنینگ Tuner fitness Z6

 21,800,000

 *

www.irancnet.biz?rgm=20elm.ir&p_id=3487

17

 دوچرخه ثابت Tuner fitness T1300

 10,300,000

 *

www.irancnet.biz?rgm=20elm.ir&p_id=3484

18

 دوچرخه ثابت نشسته Tuner fitness T1100

 7,950,000

www.irancnet.biz?rgm=20elm.ir&p_id=3483

19

 دوچرخه ثابت Tuner fitness T1200

 7,300,000

 *

www.irancnet.biz?rgm=20elm.ir&p_id=3482

20

 دوچرخه ثابت Tuner fitness T1000

 6,750,000

 *

www.irancnet.biz?rgm=20elm.ir&p_id=3481

21

 دوچرخه اسپینینگ jkexer Ultra 7125

 34,000,000

www.irancnet.biz?rgm=20elm.ir&p_id=3393

22/

 دوچرخه ثابت کیپ فیت 6473

 5,625,000

www.irancnet.biz?rgm=20elm.ir&p_id=3380

23

 دوچرخه ثابت پروتئوس PEC-3320

 10,900,000

www.irancnet.biz?rgm=20elm.ir&p_id=3298

24

 اسکی فضایی جرمن گیت Galaxy300

 16,800,000

www.irancnet.biz?rgm=20elm.ir&p_id=3292

25

 اسکی فضایی دی کی سیتی EK80MAA

 19,250,000

www.irancnet.biz?rgm=20elm.ir&p_id=3289

26

 اسکی فضایی دی کی سیتی EK100

 18,500,000

www.irancnet.biz?rgm=20elm.ir&p_id=3288

27

 استپر جی کی اکسر jkexer fitlux 600

 42,400,000

www.irancnet.biz?rgm=20elm.ir&p_id=3282

28

 استپر آی رست iRest SL Y15 1

 15,900,000

www.irancnet.biz?rgm=20elm.ir&p_id=3281

29

 استپر 6576

 650,000

www.irancnet.biz?rgm=20elm.ir&p_id=3280

30

 اسکی فضایی کیپ فیت 6502

 8,125,000

www.irancnet.biz?rgm=20elm.ir&p_id=3272

31

 اسکی فضایی کیپ فیت 7752

 4,375,000

www.irancnet.biz?rgm=20elm.ir&p_id=3269

32

 دوچرخه ثابت دی کی سیتی BK14MA9

 9,000,000

www.irancnet.biz?rgm=20elm.ir&p_id=3148

33

 دوچرخه ثابت دی کی سیتی BK90TBB

 15,500,000

www.irancnet.biz?rgm=20elm.ir&p_id=3147

34

 دوچرخه ثابت جی کی اکسر Sharp-2155

 14,200,000

www.irancnet.biz?rgm=20elm.ir&p_id=3146

35

 دوچرخه ثابت کیپ فیت 6504

 8,125,000

www.irancnet.biz?rgm=20elm.ir&p_id=3093

36

 دوچرخه ثابت کیپ فیت 6503

 7,000,000

www.irancnet.biz?rgm=20elm.ir&p_id=3092

37

 الپتیکال پروتئوس EEC-7097

 54,000,000

www.irancnet.biz?rgm=20elm.ir&p_id=3049

38

 اسکی فضایی بی اچ فیتنس ATLANTIC

 39,500,000

www.irancnet.biz?rgm=20elm.ir&p_id=3048

39

 اسکی فضایی بی اچ فیتنس ATHLON

 29,500,000

www.irancnet.biz?rgm=20elm.ir&p_id=3047

40

 اسکی فضایی دیسکی فلکسی فیت 8903H

 18,100,000

www.irancnet.biz?rgm=20elm.ir&p_id=3046

41

 اسکی فضایی جی کی اکسر Fitlux-5200

 36,800,000

www.irancnet.biz?rgm=20elm.ir&p_id=3045

42

 اسکی فضایی جی کی اکسر Nvwave-2130A

 24,600,000

www.irancnet.biz?rgm=20elm.ir&p_id=3044

43

 مینی بایک بی اچ فیتنس YF612

 12,500,000

www.irancnet.biz?rgm=20elm.ir&p_id=3039

44

 دوچرخه ثابت خانگیjkexer image 2035

 8,000,000

www.irancnet.biz?rgm=20elm.ir&p_id=2977

45

 دوچرخه ثابت 6509

 10,625,000

www.irancnet.biz?rgm=20elm.ir&p_id=2966

46

 دوچرخه ثابت دی کی سیتی BK80MAA

 14,500,000

www.irancnet.biz?rgm=20elm.ir&p_id=2922

47

 دوچرخه ثابت jkexer sharp 2145

 17,000,000

www.irancnet.biz?rgm=20elm.ir&p_id=2919

48

 اسکی فضایی اربی ترک تایتان فیتنس 2600

 7,650,000

www.irancnet.biz?rgm=20elm.ir&p_id=2886

49

 اسکی فضایی تایتان فیتنس 7885

 7,100,000

www.irancnet.biz?rgm=20elm.ir&p_id=2885

50

 دوچرخه ثابت باشگاهی پروتئوس PEC 7099

 42,000,000

www.irancnet.biz?rgm=20elm.ir&p_id=2881

51

 دوچرخه ثابت باشگاهی پروتئوس sparta Z5

 36,400,000

www.irancnet.biz?rgm=20elm.ir&p_id=2879

52

 دوچرخه ثابت نشسته پشتی دار jkexer fitlux…

 33,800,000

www.irancnet.biz?rgm=20elm.ir&p_id=2878

53

 دوچرخه ثابت jkexer fitlux 5000

 28,700,000

www.irancnet.biz?rgm=20elm.ir&p_id=2877

54

 دوچرخه ثابت باشگاهی Techno Care 92 G2

 18,750,000

www.irancnet.biz?rgm=20elm.ir&p_id=2875

55

 دوچرخه کلاسیک فیتنس اسپینینگ

 16,750,000

www.irancnet.biz?rgm=20elm.ir&p_id=2806

56

 دوچرخه اسپینینگ Navak NS11701

 17,250,000

www.irancnet.biz?rgm=20elm.ir&p_id=2805

57

 دوچرخه ثابت jkexer image 2070

 8,700,000

www.irancnet.biz?rgm=20elm.ir&p_id=2652

58

 دوچرخه ثابت کیپ فیت 7758

 6,500,000

www.irancnet.biz?rgm=20elm.ir&p_id=2648

59

 دوچرخه ثابت 6518

 6,100,000

www.irancnet.biz?rgm=20elm.ir&p_id=2647

60

 دوچرخه ثابت TA sport 820

 10,500,000

www.irancnet.biz?rgm=20elm.ir&p_id=2568

61

 دوچرخه ثابت پروتئوس TRIO V4

 12,000,000

www.irancnet.biz?rgm=20elm.ir&p_id=2567

62

 دوچرخه ثابت TA sport 601

 9,700,000

www.irancnet.biz?rgm=20elm.ir&p_id=2566

63

 دوچرخه ثابت پروتئوس PEC-3220

 10,700,000

www.irancnet.biz?rgm=20elm.ir&p_id=2565

64

دوچرخه ثابت TA sport 433

 6,900,000

www.irancnet.biz?rgm=20elm.ir&p_id=2538

65

 دوچرخه ثابت 6572

 4,875,000

www.irancnet.biz?rgm=20elm.ir&p_id=2326