جهت مشاهده راهنمایی انواع تردمیل ها ( Treadmill ) بر روی متن مدل هر کدام در قسمت جدول زیر کلیک نمایید.

توجه : به علت تغیر قیمت ها لطفا بر روی هر کدام از مدل ها به ردیف شماره گذاری شده کلیک نمایید و قیمت های بروز جدید را در وب سایت مشاهده نمایید .

ردیف
لیست مدل و مارک انواع تردمیل زیر :
 خانگی
قیمت (ریال) Treadmill
1

 22,500,000

2

 19,900,000

3

 18,300,000

4

 24,500,000

5

 23,500,000

6

 21,000,000

7

نمودار تغییرات قیمت 33,000,000

8

نمودار تغییرات قیمت 41,500,000

9

نمودار تغییرات قیمت 48,900,000

10

نمودار تغییرات قیمت 42,900,000

11

 √

نمودار تغییرات قیمت 41,000,000

12

نمودار تغییرات قیمت 33,500,000

13

نمودار تغییرات قیمت 30,000,000

14

نمودار تغییرات قیمت 29,000,000

15

نمودار تغییرات قیمت 25,500,000

16

نمودار تغییرات قیمت 23,500,000

17

نمودار تغییرات قیمت 21,500,000

18

نمودار تغییرات قیمت 20,500,000

19

نمودار تغییرات قیمت 18,500,000

20

نمودار تغییرات قیمت 50,000,000

21

نمودار تغییرات قیمت 40,000,000

22

نمودار تغییرات قیمت 23,500,000

23

نمودار تغییرات قیمت 23,440,000

24

نمودار تغییرات قیمت 21,060,000

25

نمودار تغییرات قیمت 24,975,000

26

نمودار تغییرات قیمت 24,240,000

27

نمودار تغییرات قیمت 19,600,000

28

نمودار تغییرات قیمت 23,600,000

29

نمودار تغییرات قیمت 52,400,000

30

نمودار تغییرات قیمت 46,000,000

31

نمودار تغییرات قیمت 52,800,000

32

نمودار تغییرات قیمت 42,400,000

33

نمودار تغییرات قیمت 36,800,000

34

نمودار تغییرات قیمت 42,700,000

35

نمودار تغییرات قیمت 145,200,000

36

نمودار تغییرات قیمت 49,150,000

37

نمودار تغییرات قیمت 51,630,000

38

نمودار تغییرات قیمت 42,400,000

39

نمودار تغییرات قیمت 38,700,000

40

نمودار تغییرات قیمت 21,460,000

41

نمودار تغییرات قیمت 31,700,000

42

 پروتئوس PROTEUS PST 5100

نمودار تغییرات قیمت 45,200,000

43

 پروتئوس PROTEUS PST 4800

نمودار تغییرات قیمت 41,600,000

44

نمودار تغییرات قیمت 19,200,000

45

نمودار تغییرات قیمت 32,400,000

46

نمودار تغییرات قیمت 21,530,000

47

نمودار تغییرات قیمت 48,750,000

48

نمودار تغییرات قیمت 18,750,000

49

نمودار تغییرات قیمت 16,875,000

50

نمودار تغییرات قیمت 16,875,000

51

نمودار تغییرات قیمت 16,875,000

52

نمودار تغییرات قیمت 12,750,000

53

نمودار تغییرات قیمت 44,800,000

54

نمودار تغییرات قیمت 79,500,000

55

نمودار تغییرات قیمت 49,500,000

56

نمودار تغییرات قیمت 25,000,000

57

 پروتئوس IMT-8000

نمودار تغییرات قیمت 130,000,000

58

نمودار تغییرات قیمت 29,020,000

59

نمودار تغییرات قیمت 43,400,000

60

فلکسی فیت F 9021

نمودار تغییرات قیمت 25,510,000

61

نمودار تغییرات قیمت 26,700,000

62

نمودار تغییرات قیمت 23,125,000

63

نمودار تغییرات قیمت 69,000,000

64

نمودار تغییرات قیمت 45,900,000

65

نمودار تغییرات قیمت 30,700,000

66

نمودار تغییرات قیمت 38,900,000

67

نمودار تغییرات قیمت 25,900,000

68

نمودار تغییرات قیمت 44,400,000

69

 FitLux 575 تایوان

نمودار تغییرات قیمت 52,400,000

70

نمودار تغییرات قیمت 37,300,000

71

نمودار تغییرات قیمت 47,700,000

72

 Vigor 735

نمودار تغییرات قیمت 23,000,000

73

نمودار تغییرات قیمت 21,900,000

74

نمودار تغییرات قیمت 18,125,000

75

نمودار تغییرات قیمت 13,750,000

76

نمودار تغییرات قیمت 22,300,000

راهنمایی خرید تردمیل

بهترین مدل و مارک تردمیل همراه با راهنمایی خرید پستی آسان اینترنتی Treadmill برای شما دوستانی که میخواهید لاغر شوید